Mustafa Ağatekin ile Seramik ve Cam

Atölye Tarihi: 18 - 23 Temmuz 2018

 

Atölye Saati: 09:00 - 17:00

 

Atölye Ücreti: 990 Dolar

 

Bu çalıştayda seramik ve cam gibi binlerce yıldır insanoğlunun yaşamında olan iki malzemenin tarihsel süreçteki yolculukları, zanaattan sanata geçişleri, birbirinden etkileşimleri, farklılıkları sunumlarla anlatılacaktır. Ayrıca 2002 yılından bugüne sanatçının kişisel olarak geliştirdiği “cam içi seramik tekniği” hakkında uygulamalar gerçekleştirilecektir.  Ayrıca bu çalıştay seramiğin kendine özgü plastik ifade olanaklarını kullanarak cam yüzeyler üzerinde deneysel ve alternatif tasarım uygulamalarını da kapsamaktadır.

 

Long-term

Hakkımızda

Cam ile ilgili çalışmaların merkezi olmak, insanların cama dokunmasını ve camı sevmesine aracı olmak, camın ülkemizde kabul gören temel sanat dallarından biri olmasını sağlamak amacıyla kurulan Cam Ocağı, bu anlamda türlü faaliyetler içindedir. Önce bir cam stüdyosu olarak tasarlanan ama kısa zamanda dünya çapında bir cam merkezine dönüşen Cam Ocağı’nda eğitim ve üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

 

       

 

Cam Ocağı newsletter