Mine Atölyesi

Mine Atölyesi

Bu atölye çalışmasında, mine çeşitleri ve malzemeleri hakkında bilgi verildikten sonra temel mine uygulama teknikleri, sgrafitto, ve şablon çalışması yapılacaktır.Mine, toz haldeki cam ve çeşitli metal karışımlarının bakır, gümüş veya altın gibi alaşımsız metallerin üstüne serpilerek 800-850 derece civarında fırınlanması işlemiyle elde edilir. Çok kısa bir süre içinde yapılan bu fırınlama işleminin sonucunda renkleri yüzyıllarca solmayacak ve bozulmayacak güzellikte objeler ya da takılar elde edilir. Mine, mücevher ve obje yapımında değerli bir teknik olarak kullanılmaktadır. *Kullanılan malzemeler: Bakır, mine tozları, elek. (Cam Ocağı Vakfı tarafından temin edilmektedir). **Öğrencilerin getirecekleri malzemeler: Not almak için defter, kalem.Atölye Çalışma Saatleri: 10:30 – 16:00Atölye Ücreti: 200TL 

Hakkımızda

Cam ile ilgili çalışmaların merkezi olmak, insanların cama dokunmasını ve camı sevmesine aracı olmak, camın ülkemizde kabul gören temel sanat dallarından biri olmasını sağlamak amacıyla kurulan Cam Ocağı, bu anlamda türlü faaliyetler içindedir. Önce bir cam stüdyosu olarak tasarlanan ama kısa zamanda dünya çapında bir cam merkezine dönüşen Cam Ocağı’nda eğitim ve üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir.

 

       

 

Cam Ocağı newsletter